27‏/12‏/2014

THEME: LES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE NOUVELLE ALI MENDJELI

العنوان: LES ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE   DE LA VILLE NOUVELLE ALI MENDJELI.


المصدر : جامعة منتوري قسنطينة ، كلية علوم الأرض ، الجغرافيا و التهيئة العمرانية ، قسم الهندسة المعمارية و العمران.


النوع : أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير علوم التهيئة العمرانية .هناك تعليق واحد: